Fons documentals

La documentació que comprèn el nostre arxiu s'agrupa en quatre seccions:
 

Escola Pia de Catalunya
Documentació generada per l’Escola Pia de  Catalunya. Inclou també la documentació procedent de persones i obres que han generat fons propis  

Altres fons
Fons personals i no produïts directament per l’Escola Pia. 

Fons gràfic
Important col·lecció d’imatges sobre la vida escolàpia i sobre la història de l’educació al nostre país

Col·leccions i formats especials  

Documentació diversa que per les seves característiques formals precisa un emmagatzemament a part.

Catàleg

Quadre de classificació en pdf

Fons digitalitzats