Documents fundacionals


Mosaic de Santiago Padrós,

a Montserrat  

           DOCUMENTS FUNDACIONALS PRESENTACIÓ


Els documents fundacionals són els que modelaren la manera de ser de l’Escola Pia tant en l’aspecte d’escola com en el d’orde religiós. Josep Calassanç obrí la primera escola a la parròquia de Santa Dorotea en el Trastévere de Roma a la tardor de 1597. Buscant donar continuïtat a l’obra, s’uní el 1614 amb els religiosos coneguts com luquesos. El 1617 Pau V erigí la Congregació Paulina. El 1622 es creà l’orde de l’Escola Pia. El 1646 l’orde va ser reduïda a societat de sacerdots, però va ser restaurada el 1656. Un segle després de la seva mort el 25 d’agost de 1648, Josep Calassanç va ser beatificat i el 1767 declarat sant, fet amb el qual l’Església reconeixia el dret de tots els infants a l’educació.
Els textos originals, recollits aquí, en italià o en llatí foren normalment escrits pel fundador Josep Calassanç o emanaren de la Santa Seu.La traducció catalana que oferim digitalitzada és la que es publicà a Josep de Calassanç: Documents fundacionals de l’Escola Pia. Vic; Eumo Editorial, 1998 (Textos pedagògics; 37), editorial que ens ha autoritzat a fer-ho.La traducció anglesa l’ha cedit la Escuela Pía de Argentina.

 

 

Índex de documents