Índex de documents

DOCUMENTS FUNCIONALS ÍNDEX DE DOCUMENTS

Núm

Document

Llatí

català

castellà

francès

anglès

1-01

Inter Pastoralis Officii, 1614

El grup que treballava amb Calassanç a l’escola s’uní al de sant Joan Leonardi o luquesos.

 

 

 

 

1-02

Ad ea, per quae, 1617

Creació de la Congregació Paulina amb l’objectiu de dedicar-se prioritàriament a l’escola.


X


X

 


X


X

1-03

Constitucions 1622

Les escriví Calassanç a Narni. Són la normativa fonamental de l’Escola Pia.

 


X


X


X


X

1-04

Memorial al cardenal Montalto c. 1602-1605

Calassanç manifesta la preocupació per rebre de manera regular les ajudes econòmiques.

 


X

 


X

 

1-05

Memorial a cardenal Tonti 1621

El cardenal Michelangelo Tonti s’oposà primerament a crear l’orde de l’Escola Pia. Calassanç el va convèncer amb aquest memorial.

 


X

 


X


X

1-06

In supremo Apostolatus, 1621

L’Escola Pia esdevé orde de vots solemnes.

X

X

 

X

X

1-07

Breu informe del mètode, 1605

És el pla general d’estudis que se seguia a la casa de Sant Pantaleó de Roma.

 

X

 

X

 

1-08

Informe sobre l’Escola Pia, 1622

Calassanç fa un repàs històric de l’origen de l’Escola Pia.

 


X

 


X

 

1-09

Catecisme de Calassanç

Breu catecisme, que no es completà amb les altres parts.

 


X

 


X

 

1-10

Llibre apologètic, 1632

Tommaso Campanella després de converses amb Calassanç redactà aquesta defensa de l’Escola Pia.

 


X

 


X


X

1-11

Memorial a cards. Giustiniani i altres, 1615

El cardenal Giustiniani va ser cardenal protector i defensà sempre l’orde.

 


X

 


X

 

1-12

Declaracions sobre les Constitucions

Calassanç preparà aquest text per a presentà a un capítol general a fi d’aclarir conceptes de les Constitucions.

 


X

 


X

 

1-13

Religiosos viros, 1639

Butlla que intentà liquidar la polèmica sobre els clergues operaris.


X

 

 

 

 

1-14

Memorial a cardenals, 1645

Document enviat per Calassanç en defensa de la continuïtat de l’Escola Pia a la comissió de cardenals que tractava de seva supressió o reducció.

 


X

 


X

 

1-15

Memorial a cardenals, 1645

Document enviat per Calassanç en defensa de la continuïtat de l’Escola Pia a la comissió de cardenals que tractava de seva supressió o reducció.

 


X


X


X

 

1-16

Al cardenal Roma, 1645

Aquest cardenal era qui presidia la citada comissió de cardenals.

 

 


X


X


X

1-17

Ea quae, 1656

L’Escola Pia és novament orde de vots simples

X

 

 

 

 

1-18

Ex iniuncti nobis, 1669

L’Escola Pia és novament orde de vots solemnes.

X

 

 

X

X

1-19

Exponi nobis, 1727

La Santa Seu faculta l’Escola Pia a impartir tot ensenyament.


X

 

 


X


X

1-20

Nobis quibus, 1731

Butlla que autoritza l’Escola Pia a impartir facultats superiors.


X


X


X


X


X

1-21

Coelestis paterfamilias, 1748

Breu que proclama beat, Josep Calassanç.

X

 

 

 

 

1-22

Admirabilis sane, 1767

Decret de canonització de Josep Calassanç.

X

 

 

 

 

1-23

De Pia Educatione

Llibre escrit per carmelita Fra Juan de Jesús Maria animant els mestres de l’Escola Pia.

 

 

 

 

 

1-24

Reglament del col·legi Campi, 1630

Calassanç intervingué en la redacció del reglament d’aquest col·legi napolità.

 


X

 


X

 

1-25

Florilegi

Fragment de cartes publicat en diverses ocasions.

 

X

 

X