Biblioteca


Hem especialitzat la nostra Biblioteca Provincial seguint els següents criteris.

 

   •   autors escolapis

   •   obres que tractin de l’Escola Pia o hi facin al·lusió

   •   biografies o estudis sobre sant Josep Calassanç

   •   pedagogia i ciències de l’educació

   •   llibres escolars
 
A més, tenim altres seccions que mereixen una classificació especial.

   • fons de llibres antics (anteriors a 1835)

   • llibres especials per la seva dedicatòria, per l’enquadernació, etc.


Des d'octubre de 2009 estem ingressant el nostre fons antic i del segle XIX al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, projecte coordinat per la Biblioteca Nacional de Catalunya.