Publicacions


La Plega.
bloc amb història, documents, i altres temes relacionats amb l'Escola Pia de Catalunya

Memòria anual 
Es relacionen els fets que al llarg de l'any s'han esdevingut a l'arxiu, en els que ha participat, estat dels projectes en curs i de nova implementació, ingressos de documentació, llibres i materials per al museu, assistència a congressos, relacions amb altres institucions,etc   

Fullets
-APEPC. La casa de la Bolla. Petita introducció a la història de l'edifici medieval del carrer Sant Antoni de Barcelona que actualment acull els Cicles Formatius de l'Escola Sant Antoni.
-APEPC. Història de l'Arxiu Provincial (1982-2012)
. Recull l'evolució de l'arxiu actual gràcies a la feina de l'arxiver provincial Joan Florensa durant 30 anys.
-
APEPC. Claverol i Josep de Calassanç. Breu explicació sobre la relació de Calassanç i el poble. A Claverol l'Escola Pia hi té una casa de colònies.
-
APEPC. Església de Sant Antoni Abat. Fullet informatiu sobre la història de l'església de Sant Antoni, de la que tan sols es conserva la porxada, actualmente ocupada per la Fundació Servei Solidari, la Fundació Educació Solidària i les  Colònies Jordi Turull.

Articles i monografies
-Florensa i Parés, Joan. Associacions de joves entre els escolapis (1900-1975) A. "Educació i història", núm. 6 (2003) p. 80-93
Florensa i Parés, Joan. Fuentes para la biografia de un religioso escolapio. A. "Memoria Ecclesiae", XXX, 2007. p. 79-89  
Guia per a la recerca biogràfica a l'APEPC
-Florensa i Parés, Joan. El projecte educatiu de l'Escola Pia de Catalunya (1683-2003): una escola popular. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010.
Index (no inclòs a l'obra publicada)